Căutăm Planul Urbanistic Zonal (PUZ) centru

În condițiile în care nu se eliberează (sau n-ar trebui să fie eliberate) documentații permisive pentru construcții din motivul că Centrul nostru drag și unic nu are documentație de urbanism (Planul Urbanistic General (PUG)/ Regulamentul Local de Urbanism (RLU) nu e aplicabil pentru centrul istoric al orașului) ce trebuie să facem?

Corect.

Să elaborăm documentație de urbanism — Plan Urbanistic Zonal!

Nu să căutăm soluții ilegale precum aplicarea RLU pentru zona Nucleului Istoric cum ne propun unii consilieri.

Primăria a știut asta. 13 ani de zile de când s-a aprobat RLU. A avut o încercare, dar s-a soldat cu eșec pentru că ceea ce a realizat Chișinăuproiect nu corespunde legislației în domeniul protejării patrimoniului construit. A obținut câteva avize negative printre care și avizul Ministerului Culturii și acolo s-a oprit totul.

Discuțiile despre PUZ nu s-au reluat pentru că așa a fost convenabil pentru toată lumea. Cea mai importantă zonă a orașului s-a construit fără documentație de urbanism, beneficiarii prezentând doar o schemă de amplasare și avizele obligatorii. În unele cazuri mici PUZ-ulețe.

Doar că, legea a fost modificată în februarie 2020.

Iar în lipsa documentației de urbanism beneficiarii care vor să facă lucrări în centrul orașului nu pot obține documentații permisive în construcții pentru această zonă. De niciun fel.

Anul trecut (martie 2020) primarul capitalei a semnat o dispoziție de creare a unui grup de lucru privind analiza proiectului Planului Urbanistic Zonal Centru Chișinău.

În dispoziție nu există vreun termen, dar avem câteva acțiuni, printre care:

  1. Desfășurarea auditului asupra proiectului PUZ Centru elaborat de Chișinăuproiect în baza contractului nr. 20/08 din 01.09.2008
  2. Necesitatea elaborării după caz a unui proiect nou, conform prevederilor legislației.
  3. Inventarierea monumentelor de importanță națională și locală precum și a zonelor de protecție a acestora;

În Raportul semestrial al Direcției Generale, Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (DGAURF) vedem că s-au cheltuit 3,9 milioane lei pentru câteva acțiuni în acest sens. În raport scrie anumite obiective s-au realizat parțial:

Nu cunoaștem ce s-a realizat parțial și ce nu întrucât pe siteul DGAURF avem doar două articole fără materialele despre care se vorbește în Raport. Într-unul din articole se scrie de asmenea că una din autorități își propune inventarierea monumentelor istorice pănă la finele anului 2020, elaborarea zonele de protecție a monumentelor și ansamblurilor prin inventarierea și elaborarea documentației de evidență a bunurilor de patrimoniu arhitectural de categorie națională.”

1.

Procesul de lucru asupra PUZ Centru
Se că realiza procesului de inventariere a monumentelor istorice de categorie națională din Centrul istoric, precum și…www.dgaurf.md

2.

https://www.dgaurf.md/post/comisia-carf-a-emis-decizia-cu-privire-la-revizuirea-puz-centru-elaborat-de-imp-chi%C8%99in%C4%83uproiect

Pe siteul MECC vedem că Primăria a transmis un document (tema-program) spre avizare la CNMI, acesta însă n-a fost analizat urmând ca Direcția Patrimoniu să vină cu obiecții și comentarii la acest document.

Concluziile noastre sunt următoarele:

  1. Nu este clar la ce etapă este procesul de elaborare a unui nou PUZ Centru sau de cercetare a PUZ-ului elaborat de Chișinăuproiect anterior având în vedere că niciunul din materiale sau analize nu sunt publice;
  2. În aceste condiții nici nu e clar dacă se va elabora un nou PUZ Centru sau va fi modificat cel realizat iar noi suntem deja în martie 2021!
  3. Pentru ce s-au cheltuit 3,9 milioane din buget la fel nu cunoaștem.
  4. Astfel este foarte greu să estimăm când vom avea un PUZ Centru care poate fi supus votării unui CMC.

Nu ne-am fi deranjat atât de mult în cazul elaborării PUZ-ului pentru cea mai importantă zonă a capitalei. Credem că elaborarea documentației de urbanism e un proces de lungă durată mai ales când avem și zone protejate.

Doar că:

  1. n-am așteptat prea mult ca unii consilieri să vină cu un proiect care contravine legislației (despre care vom scrie în următorul articol), prin care s-ar pune în aplicare RLU (reamintim că în decizia din 2008 este specificat clar că RLU nu este aplicabil pentru Nucleul Istoric);
  2. în condițiile în care cea mai importantă zonă a Chișinăului nu se poate dezvolta în continuare fără documentație de urbanism,

elaborarea PUZ Centru trebuie să fie prioritară!

Cât timp ar mai trebui să treacă pentru ca măcar să se pornească acest proces?

Publicat de Anetta Dabija