Ministerul Culturii și rolul său în domeniul construcțiilor din centrul orașului

Cunoașteți faptul că la Ministerul Culturii se consultă proiectele care vor fi construite (sau nu) în centrul orașului Chișinău. Nimic ieșit din comun, organul științific care activează pe lângă minister – Consiliul Național al Monumentelor Istorice (în continuarea CNMI sau Consiliu)- este cel care avizează toate proiectele legate de monumentele protejate (iar noi cunoaștem că centrul orașului este monument protejat). Mai corect ar fi – Consiliul este cel care votează iar Ministerul aprobă ceea ce votează consiliul. În curând vom avea o nouă componență a CNMI, dar să ne reamintim ce s-a întâmplat cu acest organ de specialitate în ultimul an.

Recent a fost numită noua componență a CNMI în urma concursului lansat de Ministerul Culturii (concursul a fost organizat în două etape (lista din Prima etapă ).

Ne reamintim astfel de scandalul iscat în jurul acestui organ consultativ, anul trecut, când fosta conducere a Ministerului Culturii (atunci MECC) a modificat Hotărârea de Guvern cu privire la Regulamentul de funcționare a Consiliului.

Modificările au fost făcute „pe sub masă” doar pentru a numi rapid o altă componență decât cea numită în 2019. Împreună cu alte organizații (dar și deputați) printre care și Icomos Moldova am bătut atunci alarma, am scris o serie de demersuri adresate Ministerului Culturii, Guvernului, Parlamentului, dar și am contestat în instanță ordinul emis de ministră. Care au fost temerile noastre? Unele persoane care s-au regăsit în noua listă a consiliului au participat de nenumărate ori la proiecte care nu au nimic în comun cu protejarea patrimoniului cultural. Din păcate, temerile noastre s-au adeverit.

Până la alegerile parlamentare din iulie 2021 CNMI a activat și a avizat o serie de proiecte legalitatea cărora le punem la îndoială. În iulie am lansat o petiție prin care am cerut demisia imediată a acelei componențe, dar și verificarea tuturor avizelor votate.

Centrul Național Anticorupție a publicat un studiu care vizează activitatea acelui Consiliu dar și câteva recomandări în activitatea CNMI.

Noua conducere a modificat regulamentul CNMI, componența a fost demisă și s-a lansat un concurs de selectare a noilor membri.

Ce rol are Consiliul Național al Monumentelor Istorice în protejarea patrimoniului construit?

Acest consiliu atât de bine cunoscut atunci când vorbim despre monumente de arhitectură este un organ consultativ pe lângă Ministerul Culturii. Puțini cunosc faptul că Ministerul Culturii prin avizele CNMI pe care le aprobă poate influența ceea ce se construiește în centrul istoric.

Tot ceea ce se întâmplă în centrul orașului în domeniul construcțiilor sau a planurilor de dezvoltare a acestei zone trece prin acest consiliu.

De ce este responsabil CNMI (Atât în Legea Ocrotirii Monumentelor cât și în Regulamentul de funcționare a CNMI sunt reglementate atribuțiile acestui organ consultativ pe lângă Ministerul Culturii. Trebuie să menționăm faptul că CNMI nu este o agenție sau instituție subordonată ministerului, ci un organism de specialitate, care reprezintă autoritatea ştiinţifico-metodică în domeniul protejării de stat a monumentelor istorice (art. 1 din HG 73/2014) ?

Avizează sau nu avizează toate proiectele care țin de monumentele protejate. De exemplu:

Chiar dacă în unele cazuri se consideră că avizele CNMI-ului sunt consultative, în anumite cazuri avizele pozitive (și doar pozitive) sunt obligatorii pentru eliberarea altor acte conform altor legi. De exemplu eliberarea actelor pentru construcții sau desființare în centrul istoric (în cazul mun. Chișinău).

Obligativitatea avizului pozitiv este reglementată în legea 163/2010 cu privire la autorizarea executării lucrărilor de construcţie (Capitolul V, VI). Pentru a obține actele necesare pentru a construi sau demola în centrul istoric din mun. Chișinău este necesar avizul pozitiv al CNMI.

Astfel de avize sunt cel mai des consultate la consiliu.

Consiliul se întrunește, cercetează, se consultă și votează. Votul acestora este validat doar în cazul în care ministrul sau ministra semnează Procesul – Verbal al ședinței.

Astfel rolul consiliului e unul important, dar nu decisiv atunci când vorbim de actele eliberate într-un final.

Consiliul Național al Monumentelor Istorice – cu bune și cu rele.

În toți anii existenței CNMI au fost multe situații când atât primăria cât și ministerul pasau responsabilitatea de la unii la alții – Primăria declara că a permis demolarea unui monument sau construcției unui nou bloc numai pentru că așa a vrut Ministerul și viceversa.

Cunoaștem multe situații când deciziile CNMI au fost în detrimentul centrului istoric (blocuri cu n nivele, demolări etc.) iar Primăria n-a pus niciodată la îndoială aceste avize, deși putea să o facă (nu cunosc niciun caz de contestare de către Primărie a acestora) și a eliberat nestingherit actele permisive în construcții (exemplul clădirii de la intersecția străzilor Pârcălab și București).

Or fi avizele CNMI obligatorii pentru actele în construcții, dar Legea Ocrotirii Monumentelor n-a fost anulată! Așadar, în acest joc de „cine-i de vină” pentru situația dezastruoasă din centrul orașului au participat cam toți actorii în egală măsură. Reamintim că primăria nici până astăzi n-a elaborat un Plan Urbanistic pentru centrul orașului.

Pe de altă parte, știm bine că în anumite perioade CNMI-ul a fost cel care a stopat o multitudine de proiecte proaste în centrul orașului. Și sperăm mult că anume așa va fi de acum încolo. Că tot ce va aviza va corespunde legii și convențiilor la care Republica Moldova este parte iar primăria mun. Chișinău îi va urma exemplul.

Publicat de Anetta Dabija