Despre

Save Chișinău (A.O. Salvați Chișinăul) este o organizație non-guvernamentală care promovează principiile urbanismului durabil și integrarea armonioasă a patrimoniului cultural în dezvoltarea urbană.

Misiunea noastră este de a promova și de a contribui la sporirea gradului de conștientizarea a problemelor care țin de oraș, patrimoniu construit și dezvoltare durabilă. Prin diferite acțiuni (expertiză juridică, implementarea proiectelor, propuneri de modificări legislative, campanii de mediatizare și promovare) încercăm să contribuim la dezvoltare locală.

Statutul organizației


Despre partea legală și domeniul de competențe

Conform statutului scopurile organizației noastre sunt:

 • Promovarea principiilor de urbanism durabil;
 • Promovarea integrării patrimoniului cultural construit în dezvoltarea urbană;
 • Promovarea, cercetarea, ocrotirea monumentelor de arhitectură și a patrimoniului cultural construit;

Pentru a implementa aceste scopuri vom realiza următoarele activități:

 • Organizarea și participarea la seminare, conferințe, întruniri, lecții etc.;
 • Organizarea de campanii de informare cu privire la importanța conservării și valorificării patrimoniului în contextul dezvoltării urbane durabile;
 • Elaborarea, editarea și multiplicarea cărților și publicațiilor în domeniile de prioritate de activitate ale Asociației;
 • Elaborarea de instrumente digitale, audiovizuale și multimedia pentru promovarea scopurilor Asociației;
 • Cooperarea cu autorități, alte asociații, organizații naționale și internaționale ale căror obiective sunt similare cu cele ale Asociației;
 • Inițierea și implementarea proiectelor educaționale în domeniile de prioritate ale Asociației;
 • Implicarea în procesul de protecție a patrimoniului cultural construit în conformitate cu legislația în domeniul ocrotirii monumentelor;
 • Acțiuni de salvgardare și protecție a monumentelor istorice și a patrimoniului construit prevăzute în legislația în vigoare;
 • Activism civic de promovare a conceptelor de dezvoltare durabilă, protejare a mediului natural și construit;
 • Monitorizarea sistemului de protecție al patrimoniului cultural;
 • Acordarea, în conformitate cu cerințele legislației, a asistenței de consultanță, analiză, evaluare sau monitorizare în sfera dezvoltării durabile, urbanismului, planificării urbane, precum și a patrimoniului.