Noi clădiri cu statut de monument de arhitectură

Alte câteva clădiri din Chișinău vor obține statut de monument ocrotit de stat – o decizie în acest sens a fost adoptată de către Guvernul Republicii Moldova la inițiativa Ministerului Culturii. Hotărârea emisă astăzi de către Minister prevede modificarea Registrului Monumentelor Ocrotite de Stat și includerea unor noi edificii de importanță locală și națională.

Astfel, printre noile clădiri care vor fi incluse în Registru se numără:

Clădirea Circului este construită între anii 1979-1981. Echipa de arhitecți a primit atunci Premiul de Stat pentru Arhitectură. Este un obiect ce corespunde arhitecturii socialist – moderniste.

Sediul actual al Procuraturii Generale, anterior sediu al Ministerului Alimentației Publice a fost construit în 1952, fiind unul din imobilele prevăzute în planul de reconstrucție a orașului Chișinău. Arhitect – Valentin Voițehovski.

Astfel, aceste edificii devin bunuri cultural-istorice, luate sub protecție de către stat în scopul păstrării autenticității și punerii în valorea a acestora în calitate de elemente ale patrimoniului cultural național și vor avea statut de monument de categorie națională.

Amintim, totodată, că modificările intrate în vigoare în iarna lui 2022 la Legea Ocrotirii Monumentelor introduc reglementări mai clare și pedepse mai aspre în ceea ce ține de modificarea sau periclitarea patrimoniului construit ocrotit de stat.

Trebuie să menționăm că una din rezoluțiile ICOMOS din 2014 prevede tocmai identificarea și conservarea clădirilor construite în stilurile arhitecturale socialist modernist și socialist realist.

Dincolo de atribuirea statutului de monumente unor clădiri (atât din Chișinău, cât și din alte localități). s-au făcut modificări la adresele unor monumente deja înscrise în Registrul Național.

Modificările și actualizarea Registrului vor fi votate în Parlamentul Republicii Moldova. Până atunci edificiile vor dispune de aceeași protecție ca și monumentele înscrise anterior.

Documentul Hotărârii cu lista integrală a clădirilor îl puteți accesa AICI.

Publicat de Patricia Mihaila