Va fi sau nu va fi încă un bloc pe str. Alexei Mateevici. Procuratura (totuși) examinează cazul

La sfârșitul lunii decembrie 2021 Primăria a autorizat un nou bloc pe strada Alexei Mateevici cu nr. 109/2. Nu oriunde, ci în Nucleul Istoric și în zona de protecție a trei monumente incluse în Registrul Monumentelor ocrotite de stat – un monument istoric aflat pe strada Alexei Mateevici 109 (sediul Ambasadei SUA astăzi), unul de pe strada Alexei Mateevici 111 (clădirea AMTAP) și Parcul Valea Morilor. 

În ianuarie, când s-a aflat despre această autorizație, mass-media (newsmaker.md/ro/doc-cu-vedere-spre-valea-morilor-primaria-chisinau-a-eliberat-o-noua-autorizatie-de-constructie-in-centrul-istoric/) a scris despre faptul că Primăria a autorizat un bloc în nucleul istoric (chiar dacă Primăria a declarat de nenumărate ori că nu emite acte în centrul orașului).

Prima reacție a Direcției Generale Arhitectură și Relații Funciare/Primăria n-a întârziat să apară – aceștia au solicitat ca mass-media să-și ceară public scuze și să menționeze faptul că acel teren nu face parte din centrul istoric. Jurnaliștii au reacționat la mesajul direcției, dar nu au dezmințit informația. Trebuie să mai spunem că la scurt timp după publicarea articolului, jurnalistul care se ocupa de această investigație a primit un apel în care i s-a spus să fie „mai atent” cu astfel de reportaje.

Ce s-a întâmplat până acum cu acest proiect

În 2020 Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI) a respins un proiect care viza construcția unui bloc cu șapte etaje pe strada Alexei Mateevici 109/2 (anterior a obținut avizul pentru o Schiță de Proiect, dar nu și pentru proiectul propriu-zis). Motivele refuzului:

  1. Principalele obiecții sunt referitor la regimul de înălțime, care este exagerat de mare pentru contextul istoric existent, în special în raport cu monumentele de 1 – 2 niveluri din imediata vecinătate.
  2. Nerespectarea condițiilor din acceptul ambasadei SUA de continuare a lucrărilor de proiectare, și anume asigurarea că fațada clădirii care se află în fața Ambasadei nu are ferestre și asigurarea că nu există balcoane care să aibă vedere la Ambasadă (deși logiile și terasele nu sunt balcoane, acestea au vedere spre Ambasadă).
  3. Complexul locativ proiectat se prevede a fi amplasat în teritoriul Nucleului Istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, cu statut de monument (înscris cu nr. 308 în Registrul monumentelor. Republicii Moldova ocrotite de stat (aprobat prin HP nr. 1531/1993). De asemenea, terenul amplasării complexului locativ este situat în zona de protecție a mai multor edificii cu statut de monument, fiind nemijlocit flancat de monumente de arhitectură de categorie națională.
  4. P. 7 din Carta europeană a patrimoniului arhitectural (Consiliul Europei, octombrie 1975), unde se stipulează că edificii noi pot fi introduse în ariile/spațiile care conțin clădiri istorice doar în condițiile când contextul, proporțiile, formele, dimensiunile și scara existentă a construcțiilor istorice ale locului este în totalitate respectată și sunt utilizate materiale tradiționale;

Puteți citi decizia completă aici (Subiectul nr. 2): https://bit.ly/3H0IV2i.

În 2021 beneficiarii revin cu proiectul lor la CNMI (acel consiliu pentru care CNA a publicat un raport prin care se demonstrează că ar fi existat acte de corupție și interese private ale unor membri) și acesta este aprobat – aici decizia – https://bit.ly/3nWkAmL

Decembrie 2021 Primăria autorizează construcția blocului.

De ce acest proiect încalcă legislația atât în domeniul construcțiilor, cât și a patrimoniului construit

  1. Terenul se află în Nucleul Istoric.

Chiar dacă reprezentanții Primăriei declară că obiectul nu face parte din Nucleul Istoric, noi cunoaștem care sunt limitele acestuia, stabilite în Registrul Național al Monumentelor.

Nucleul Istoric include și strada Alexei Mateevici cu fondul construit al străzilor. Noi n-avem stabilite în alte acte sau documentații de urbanism altfel de limite ale nucleului istoric. Nici nu putem considera o parte a străzii nucleu storic iar alta nu.

2. Terenul se află în Zona Specială

Conform Regulamentului Local de Urbanism, terenul este indicat cu codul S. Zonă specială.

Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale, ori industriale. Lista zonelor speciale cuprinde:

Aeroporturi, heliporturi (clădiri şi piste)
Biserici, mănăstiri, parohii, etc.
Instituţii de educaţie
Instituţii de sănătate
Instituţii de justiţie, puşcării, incinte cu restricţii de acces
Clădiri folosite de organizaţii aparţinând administraţiei publice
Clădiri publice în scop recreativ şi cultural
Cimitire
(din Regulamentul Local de Urbanism)

Pentru a modifica codificările actuale indicate în Regulamentul Local de Urbanism (din zona S în zona R de exemplu) e nevoie de elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (deși în cazurile zonelor speciale nu este ușor să justifici schimbarea codului).

Cunoaștem că n-a fost aprobat niciun PUZ prin care să fie modificată zonarea și funcționalitatea terenului.

3. Terenul se află în zona de protecție a două monumente de categorie națională.

Chiar dacă pentru mulți actori din acest domeniu, „zona de protecție” este o noțiune nouă, totuși aceasta s-a reglementat într-o Hotărâre de Guvern încă în anul 2000. Hotărârea stabilește că pentru zonele de protecție a monumentelor protejate se aplică reglementări specifice în vederea menţinerii calităţii lor, păstrării echilibrului prin intervenţii şi conservare, precum şi pentru asigurarea unor relaţii armonioase cu mediul înconjurător. Noul bloc ar urma să fie construit în zona de protecție a două monumente de arhitectură de categorie națională. Nu ne dăm seama cum un bloc cu 7 etaje ar respecta reglementările atât din Hotărâre dar și din Carta europeană a patrimoniului arhitectural (la care Republica Moldova este parte) în care se stipulează că edificii noi pot fi introduse în ariile care conțin clădiri istorice doar în condițiile când proporțiile, formele și scara existentă a construcțiilor istorice ale locului este în totalitate respectată.

Ținând cont de toate aceste aspecte, noi am decis să scriem două sesizări adresate Cancelariei de Stat și Procuratură.

După ce am sesizat Cancelaria de Stat, am recepționat un răspuns prin care se solicită de la autoritățile responsabile (AST, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat) să examineze demersul nostru. Procuratura Generală a direcționat demersul către CNA.

Răspunsul de la CNA:

Într-un alt răspun recepționat de la CNA, adresat AST (expediată și nouă), Centrul Național Anticorupție subliniază că „legalitatea emiterii actelor urmează a fi apreciată de către instanța de judecată în procedură de contencios adminsitrativ cu luarea unei hotărâri în corespundere cu art. 224 din prezenta lege.”

Adică în cazul în care se consideră că un act emis de autoritate contravine legii, acesta trebuie să fie contestat în contencios administrativ. Un act poate fi atacat în contencios administrativ doar acele entități cărora li s-a încălcat un drept. Noi am avut câteva încercări de a ataca astfel de acte în judecate, însă fără succes. Nu ni se încalcă niciun drept. Nu cunoaștem ce se va întâmpla mai departe.

Update 18 mai 2022 : Procuratura Generală totuși investighează cazul. Protv scrie că Procuratura Generală totuși investighează cazul și verifică legalitatea emiterii Autorizației de construire.

Probabil că vom mai avea un caz răsunător când un bloc nou se construiește lângă o ambasadă și nimeni nu va ști cine e vinovatul.

Foto: Aprilie 2022

Clădiri noi, dar care se integrează în contextul existent

Recent a fost modificată Legea Ocrotirii Monumentelor, în care se reglementează inclusiv și felul în care se va construi în spațiile monumentelor. Clădiri noi cu siguranță că ar trebui să apară în Centrul Istoric, dar numai în cazul în care acestea s-ar integra armonios în contextul existent.

O clădire istorică și o construcție nouă de pe strada Șciusev.

Publicat de Patricia Mihaila